banner
 
Home Page
vanhoc

Home
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Liên Lạc - Contact
Liên Lạc - Contact
 
nhac vang
 
Hoang Sa
Fall of Saigon
South Vietnam
V.N. Boat People
Wiki-Boat People
Boat People.org
Les réfugiés de la mer
Lich Su Viet Nam
Hiep Dinh Paris
V N Que huong
Fall of Saigon
PBS
History Place
Người Lính
Người Lính 01
Người Lính 02
Người Lính 03
Người Lính 04
Người Lính 05
Người Lính 06
Người Lính 07
Người Lính 08
Người Lính 09
Người Lính 10
Người Lính 11
Người Lính 12
 
 
 
Cần Thiết
Directory
Phụ Trang
Mobile Version
BaoThoiSu.com
BaoPhongSu.com
BaoTuDo.com
 
 
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
 
tinh thanh
 
 
Trả Lại Cho Dân
 
Tác giả: Duy Quốc Nam
 
 

Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.

Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.

Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.

Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.

 
 
 
 
 
 

Viet Nam Cong Hoa - Republic Of Vietnam

 
 
Disclaimer - SaigonBao.com - 1999-2019 All rights reserved
 
 
Home Page