banner
Home Page
vanhoc

Home
Saigon Bao.com
Saigon Bao 2.com
Liên Lạc - Contact
Liên Lạc - Contact
 
 
 
- (Am Lich)
 
 
Diem Bao industry lifestyle
 
Human rights - Tài Liệu - Dân Chủ
 

NGHĨA VỤ CỘNG ĐỒNG LÀ GIÁ TRỊ

CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN

 

Hãy tham gia đi bầu Hội Đồng Đại Diện 
Cộng Đồng Việt Nam 
vùng Washington, D.C, Maryland và Virginia.


Ngày Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Từ: 8:00AM – 4:00PM

 

Tại các địa điểm sau:

 

VIRGINIA:

 

-   Thùng phiếu số 1 trước tiệm đậu hủ Thanh Sơn trong khu Eden      

-  Thùng phiếu số 2 trước tiệm  phở xe lửa trong khu Eden

-    Thùng phiếu sổ 3 trước tiệm phở 75 số 3103 B Graham Rd., Falls Church, VA 22042     

-   Thùng phiếu số 4 ở khu chung cư Cao Niên số 610 S Carling Spring, Arlington, VA 22204

-   Thùng phiếu số 5 ở nhà thờ CTTĐVN số 915 S Wakefield St., Arlington, VA 22204

 

MARYLAND:

       
-- Thùng phiếu số 6 ở chợ Maxim củ,

           góc đường Piney Branch Rd. và University Blvd, Silver Spring

 

-- Thùng phiếu số 7 ở nhà thờ Mẹ VN số 11812 New Hamsphire Ave.,

           Silver Spring, MD 20904

 

-- Thùng phiếu số ở 335 Sollers Point Rd., Dundalk, 

           (Baltimore) MD 21222

 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer - SaigonBao.com - 1999-2019 All rights reserved
 
wtvtube