banner
separator
 
Home Page
vanhoc

Home
Saigon Bao.com
Saigon Bao 1.com
Saigon Bao 2.com
Liên Lạc - Contact
Liên Lạc - Contact
 
 
 
News
Asia Daily News
Asia Technology News
Technology News
Tin Tức - News
Âm Nhạc
Cộng Đồng
Công Nghiệp
Dân Chủ
Dầu Khí
Doanh Nghiệp
Health & Nature
Kinh Tế
Kỹ Thuật
Nails & Beauty
Nhà Đất
Ngư Nghiệp
Nông Nghiệp
Phụ Nữ
Saigon Bank
Sức Khoẻ
Tài Liệu
Thành Phố
Thông Báo
Thương Mại
Vàng
Xuất Nhập Khẩu
Cần Thiết
Directory
Social
Từ Điển
Y Tế
Giảí Trí
Ẩm Thực
E-book
Entertainment
Giải Trí
Phim & Nhạc
Thể Thao
Thư Viện
Phụ Trang
Saigonbao1.com
Saigonbao2.com
Saigonbao.com
SaigonReport.com
VNSaigon.com
BaoThoiSu.com
BaoPhongSu.com
BaoTuDo.com
CaPheDa.com
CaPheParis.com
 
 
Disclaimer
SaigonBao.com
1999-2021 All rights reserved

Tuyên bố thành lập Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam

img

TRADAMDANCHUVIETNAM@GMAIL.COM
TRADAMDANCHUVIETNAM@YAHOO.COM
(855) 11 40 58 69

TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VIỆT NAM

Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam là của người Việt Nam yêu chuộng một Xã hội Dân Chủ, Công Bằng, Bình Đẳng. Vì Dân Chủ là nền tảng của Tự Do, Ấm No và Hạnh Phúc.

Và sự ra đời của Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam là hệ quả tất yếu, của quá trình hợp tác giữa những người yêu chuộng Dân Chủ riêng rẻ, cùng tìm lại ngồi với nhau. Trong tinh thần tự nguyện để trao đổi, thông tin về Dân Chủ, chia xẻ quan điểm về vấn đề Xã Hội. Bàn thảo các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VIỆT NAM .

Là lúc gặp gở thân mật của người dân chủ, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, thành phần xã hội, sắc tộc, tôn giáo, đảng phái, cùng nhau ngồi lại bàn luận tương lai của Đất Nước, đồng thuận, hòa nhã, và cái bắt tay của hàng ngàn, hàng triệu người Dân chủ, sẻ tạo thành sức mạnh đưa Đất Nước ta đến bờ bến Tự Do.

Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam là tiếng nói tổng hợp của Nhân Dân Việt Nam, về các vấn đề chung của Xã Hội, để chính phủ, và các cơ quan Quốc Tế gia tăng sự quan tâm đến Việt Nam, đẩy lùi các tiêu cực Xã Hội, và đẩy mạnh tiến trình Dân Chủ hóa Đất Nước, để cho người Việt nam được sống trong Xã Hội: Tự Do - Bình Đẳng - Thịnh Vượng.

Vi vậy chúng ta không thể thờ ơ trước thực trạng của Đất Nước. Và chúng ta không thể vô trách nhiệm trước tương lai của Dân tộc. Trái tim của chúng ta thúc dục chúng ta phải dấn thân hành động. Và nổ lực hành động đó, là một cách đúng nhất để đạt tới mục đích của chúng ta.

Muốn có Xã Hội Dân Chủ, người Việt Nam yêu nước ở khắp nơi trên thế giới, phải có trách nhiệm của mình đối với Tổ Quốc, hảy nối kết lại với Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam.

Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam được ra đời nhằm mục đích thúc đẩy Đảng, nhà Nước làm cho đúng một Xã Hội: Công Bằng, Dân chủ. Mọi người có quyền ứng cử, và tự do bầu cử một Quốc Hội mới của mình. Thông qua Quốc Hội, Nhân Dân sẻ thực hiện quyền giám sát, các cơ quan Hành Pháp, Tư pháp. Tất cả những người trong bộ máy nhà Nước nếu tỏ ra thiếu xứng đáng, phải thay thế kịp thời. Nhân Dân phải thực sự làm chủ Đất Nước.

Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam không phải là một tổ chức, hay là hội đoàn cho nên không có sơ đồ Tổ chức. Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam , ở Tỉnh, Thành nào thì gọi tên theo Tỉnh, Thành đó.

THÍ DỤ. Trà Đàm Dân Chủ ở Thủ Đô Hà Nôi. Thì gọi là Trà Đàm Dân Chủ Hà Nội. Trà Đàm Dân Chủ ở Cố Đô Huế. Thì gọi Trà Đàm Dân Chủ Huế. Trà Đàm Dân Chủ ở Tây Đô thì gọi Trà Đàm Dân Chủ Tây Đô. Và tất cả gọi chung là Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam .

Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam ở mổi địa phương (tổ, xóm, ấp, khóm, khu vực, khu phố, xã phường ,thị trấn, quận huyện, thị xã, tỉnh thành phố), cử người đại diện, hay Ban Đại Diện Trà Đàm Dân Chủ, tùy theo quyết định của Trà Đàm Dân Chủ ở mổi địa phương.

Hiện nay ở Việt Nam vi phạm Nhân Quyền trầm trọng, các quyền cơ bản của con người: Quyền Tự Do Thông Tin Ngôn Luận, Quyền Tự Do Lập Hội, Lập Đảng, Hội họp, Tự Do Tôn giáo v.v…vẫn không được nhà Nước Việt Nam tôn trọng. Chúng tôi là Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam, kêu gọi các nguyên thủ Quốc Gia, Nhân Dân trên toàn thế giới yêu chuộng Dân Chủ Tự Do, Nhân Quyền và Nhân Dân Việt Nam trong và ngoài nước yểm trợ cho Trà Đàm Dân Chủ trong cuộc đấu tranh đòi Quyền làm người tại Việt Nam.

BAN ĐẠI DIỆN TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VIỆT NAM

img
ĐỖ HỮU NAM
E.MAIL. nguyenquoctrung.dohuunam@gmail.com

img
DƯƠNG CHÍ THANH. KỶ SƯ
TEL. (855) 11 89 32 39
E.MAIL. ksduongchithanh@gmail.com

img
NGUYỄN THANH LIÊM. DOCTEUR
TEL. (855) 12 82 0004
E.MAIL. docteurthanhliem@gmail.com

img
NGHIÊM VI LINH. CỰU SỈ QUAN QLVNCH
TEL. (855) 12 18 13 406
E.MAIL. nghiemvilinh1@gmail.com

img
LÊ HOÀNG. CỰU SỈ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CẤP TIẾN Ở VIỆT NAM
E.MAIL. lehoangbinhminh@gmail.com

img
NGUYỄN VĂN TRỌNG. CỰU SỈ QUAN QLVNCH
TEL.(855) 12 98 23 15
E.MAIL. nguyenvantrong1@gmail.com

img
TRẦN SINH. CỰU SỈ QUAN QLVNCH
TEL. (855) 15 60 08 90
E.MAIL. cltransinh@gmail.com

img
LÝ HỮU HẠNH. CỰU SỈ QUAN QLVNCH Ở VIỆT NAM
E.MAIL. lyhuuhanh@gmail.com

img
TRẦN ANH GIÀU. CỰU QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CẤP TIẾN
TEL. (855) 11 24 87 40
E.MAIL. trananhgiau@gmail.com

img
NGUYỄN VĂN DŨNG. Y SỈ.QLVNCH
TEL.(855)12 729 606
E.MAIL. bshahuudung@gmail.com

img
TRƯƠNG QUỐC VỦ. CỰU SỈ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CẤP TIẾN
TEL. (855) 99 608 609
E.MAIL. Truongquocvu1@gmail.com

img
NGUYỄN HỮU CẦU. GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM
E.MAIL. danchucongcuoc@yahoo.com

img
KHUN SỌC NỀN. KHƠ ME BẠC LIÊU Ở VIỆT NAM
E.MAIL. khunsocnen@gmail.com

img
NGUYỄN VĂN SUÔNG. CÔNG NHÂN NHÀ MÁY Ở VIỆT NAM
E.MAIL. nguyenvansuong1@gmail.com

img
LÊ VĂN HÒA. CÔNG NHÂN NHÀ MÁY Ở VIỆT NAM
E.MAIL. Congbang1@gmail.com

img
TRẦN THANH LONG. CỰU SỈ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CẤP TIẾN
E.MAIL. tranthanhlong@gmail.com

img
NGUYỄN VĂN NY. CỰU SỈ QUAN TỰ DO
TEL(855) 11 89 24 73
E.MAIL. Nguyenvanny@gmail.com

img
TAM THANH HUNG. LÀM VIỆC NHÀ MÁY Ở VIỆT NAM
E.MAIL. hungthanhtam@gmail.com

img
LA VĂN PHÌNH. GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM
E.MAIL. tudochanly@gmail.com

img
NGUYỄN QUỐC LÂM. CỰU SỈ QUAN QLVNCH Ở VIỆT NAM
E.MAIL. ben.vung@yahoo.com

img
LÝ DŨNG HÙNG. CƯU QLVNCH
E.MAIL. ntdunghung@gmail.com

img
HỨA THỊ PHÌNH. TIỂU THƯƠNG Ở VIỆT NAM
E.MAIL. huuthiphinh@yahoo.com

img
HOÀNG THỊ MỸ NHI. SINH VIÊN VIỆT NAM
E.MAIL. hoangthimynhi@yahoo.com

img
ĐỖ THỊ PHƯƠNG MINH. GIÁO VIÊN Ở VIỆTNAM
E.MAIL. dothiphuongminh@yahoo.com

img
HÀ THỊ HẸN. NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM
E.MAIL. yeucongbang@yahoo.com

img
NGUYỄN THỊ NGA. SINH VIÊN VIỆT NAM
E.MAIL. xintrontuoiloan@gmail.com

img
LÊ NGUYỄN HOÀNG. CỰU QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN CẤP TIẾN
TEL.(855)12 197 44 07
E.MAIL. lehoang_111@yahoo.com

img
ĐỖ VĂN PHỦ. CỰU SỈ QUAN QLVNCH
E.MAIL. sesang.binhminh@yahoo.com

img
VỦ HOÀI MẪN. NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM
E.MAIL. binhminh.anhsang@yahoo.com

img
BÙI VĂN NỠ. NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM
E.MAIL. minh.binh51@yahoo.com

img
NGUÔN XA RY. CỰU SỈ QUAN QLVNCH
KHƠ ME TRÀ VINH
TEL.(855) 11 73 56 20
E.MAIL. cancancongly34@yahoo.com

img
PHẠM VĂN SÀNG. CÔNG NHÂN
TEL. (855)92 74 38 87
E.MAIL. vuhoaibao@yahoo.com

----------

VIỆT NAM - NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2007
Thành viên TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VIỆT NAM trong và ngoài nước
ĐỒNG TUYÊN BỐ

LỜI KÊU GỌI THAM GIA
TRÀ ĐÀM DÂN CHỦ VIỆT NAM

KÍNH GỞI: Toàn thể anh chị em, bạn bè, yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền.

Hôm nay ngày 01 tháng 01 năm 2007 tại Việt Nam, Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam được tuyên bố thành lập:

- Nhằm Mục Đích.Đẩy mạnh tiến trình Dân Chủ hóa Việt Nam
- Nhằm tạo dựng, quyền Tự Do, Dân Chủ, Thịnh Vượng và Hạnh Phúc cho Nhân dân Việt Nam đã ước mơ nhiều năm qua.
- Người Việt Nam yêu nước ,thương nòi, hảy tham gia vào Trà Đàm Dân Chủ Việt nam để đòi lại những giá trị về Tự Do, Dân Chủ, Công bằng cho Nhân dân Việt Nam.

- Trà Đàm Dân Chủ Việt Nam phối hợp hoạt động các giai tầng xã hội, các Hội đoàn, Tôn giáo, Sắc tộc, Nhân sĩ, Đảng phái, hoàn toàn đồng thuận nhằm mục đích tối thượng: Thúc đẩy, xây dựng một nhà nước Việt nam Tự Do - Dân Chủ - Thịnh Vượng.

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN
ĐỖ HỮU NAM

img

img

img

img

img

img

 

 

 

 
Home Page